ข่าวในหมวด ประเด็นเด็ด 7 สี

จ.ลพบุรี ประสบปัญหาภัยแล้ง

ประเด็นเด็ด 7 สี - จังหวัดลพบุรี เริ่มประสบปัญหาภัยแล้ง หน่วยงานต่าง ๆ จึงเร่งออกให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ประชาชนในแต่ละพื้นที่

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นาวาอากาศเอกชวภณ ยิ้มพงษ์ ผู้บังคับการกองบิน 2 จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อสำรวจแหล่งน้ำโครงการแก้มลิงของกองทัพอากาศ กองบิน 2 บนพื้นที่ 55 ไร่ เพื่อเตรียมแผนสำรองในการใช้เครื่องสูบน้ำแรงดันสูง สูบน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำกองบิน 2 ส่งตรงไปยังโรงผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลพบุรี เพื่อแก้ปัญหาน้ำดิบไม่เพียงพอ ส่วนในระยะยาวได้ให้การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลพบุรี ศึกษาหาแนวทางทำการขุดเจาะบ่อบาดาลภายในพื้นที่การประปาลพบุรี เพื่อใช้เป็นน้ำดิบสำรองดูแลประชาชนได้ในระยะยาว

ส่วนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ได้จัดรถบรรทุกน้ำขนาด 1,000 ลิตร จำนวน 1 คัน และขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 4 คัน ออกช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำประปาไม่เพียงพอ ทั้งในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยจัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคแจกจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนตามบ้านเรือน และจุดจ่ายบริเวณถังน้ำกลางของแต่ละหมู่บ้านไปแล้วกว่า 120,000 ลิตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark