ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

เปิดหลักเกณฑ์ลงทะเบียน คนละครึ่ง เฟส 3

เจาะประเด็นข่าว 7HD - อีก 2 วันกระทรวงการคลังจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 3 โดยมีโควตาให้สิทธิรายใหม่ 16 ล้านคน ดังนั้นผู้มีสิทธิรายเดิม 15 ล้านคนไม่ต้องลงทะเบียนอีก

เป็นโครงการยอดฮิตที่ให้สิทธิประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพิษโควิด-19 ให้ได้รับเงินเยียวยาบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย และเป็นการกระตุ้นการใช้จ่าย เสริมสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อยผ่านโครงการคนละครึ่ง ให้สิทธิเงินเยียวยา 3,000 บาท โดยรัฐและผู้ได้รับสิทธิจ่ายคนละครึ่ง หรือร้อยละ 50 ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ใช้จ่ายได้ไม่เกิน 150 บาทต่อวัน

โดยเฟสที่ 3 นี้ให้สิทธิประชาชน 31 ล้านคนแบ่งเป็นกลุ่มผู้มีสิทธิเดิม 15 ล้านคนที่ต้องยืนยันรับสิทธิต่อ และกลุ่มที่ต้องลุ้นคือผู้ได้รับสิทธิรายใหม่ 16 ล้านคน ซึ่งต้องเป็นผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ หรือไม่ได้รับสิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

ทั้งนี้จะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 14 มิถุนายน ตั้งแต่เวลา 06.00 - 22.00 น. ผ่านเว็บไซต์ และผ่านแอปฯ เป๋าตัง เมื่อลงทะเบียนและได้รับสิทธิเรียบร้อยแล้ว จะได้รับ SMS แจ้งสิทธิภายใน 3 วันจากนั้นเป็นขั้นตอนยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทย เมื่อเรียบร้อยแล้วจะได้รับเงินโอนสามารถใช้สิทธิจ่ายเงินกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ โดยเงินโอนจะแบ่งเป็น 2 รอบคือรอบแรก 1,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม และอีกรอบคือ 1,500 บาทวันที่ 1 ตุลาคม โดยจะหมดเขตใช้สิทธิ คนละครึ่งเฟส 3 วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark