ข่าวในหมวด สะเก็ดข่าว

สะเก็ดข่าว : ลีลาคุ้นเคย

สะเก็ดข่าว 12 มิถุนายน 2564 - ไปชมการรีวิวชวนฉีดวัคซีน ในแบบฉบับเฉพาะตัวจริง ๆ ไปที่จังหวัดเชียงราย

ไปที่อาคารสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ที่ผ่านมา นอกจากจะมีพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดหลายรูปแล้ว ก็จะมีผู้สูงอายุ รวมผู้สูงอายุที่หลาย ๆ คนคุ้นเคยท่านนี้ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ชื่อนี้มาลีลาเกิด ไม่เว้นแม้กระทั่งตอนฉีดวัคซีน กำลังฉีดเป็นอย่างไร สุดท้ายไปฟังรีวิว

สไตล์นี้ตัวจริงเสียงจริง จริง ๆ

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark