ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

เยียวยาประกันสังคม เช็กเลย 9 กลุ่มอาชีพ ในพื้นที่ 10 จังหวัดสีแดงเข้ม มีอาชีพใดบ้างหลังจาก ครม. เห็นชอบมาตรการเยียวยาแรงงานและผู้ประกอบการเพิ่มเติม ครอบคลุมทุกสิทธิ ม.33 ม.39 ม.40 ขยายกิจการเป็น 9 สาขา ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด เป็นเวลา 1 เดือน

มาตรการเยียวยาแรงงานและผู้ประกอบการ ครั้งนี้ จ่ายเงินให้ผู้ประกันตนตาม ม.33 จำนวน 2,500 บาท/คน พร้อมชดเชยให้ร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 10,000 บาท/คน และจ่ายให้นายจ้างและผู้ประกอบการ ที่มีลูกจ้างไม่เกิน 200 คนในอัตรา 3,000 บาท รวมทั้งชดเชยให้ผู้ประกันตนตาม ม.39 และ ม.40 ที่ยังประกอบอาชีพ 5,000 บาท/คน ส่วนผู้ประกอบการนอกระบบประกันสังคม ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ให้ลงทะเบียนภายในเดือนกรกฎาคม เพื่อให้ได้รับสิทธิ

เปิดเงื่อนไข 9 อาชีพ รับเงินเยียวยาพิษโควิด-19 สูงสุด 10,000 บาท เช็กมีอาชีพไหนบ้าง

โดยการเยียวยาโควิดรอบใหม่นี้ จะเยียวยาเฉพาะกลุ่มแรงงาน (ลูกจ้าง) ผู้ประกอบการที่รับผลกระทบ ในกิจการ 9 หมวด ของสำนักงานประกันสังคม ซึ่ง 4 กลุ่มเดิม ที่เคยได้รับเงินเยียวยาก่อนหน้านี้ 2,000 บาท จะได้รับเงินเพิ่มอีก 500 บาท โดยทั้ง 9 กิจการนี้ ประกอบไปด้วย  

1. ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร อาทิ โรงแรม, รีสอร์ท, เกสต์ฮ้าส์,การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร, การ,การจัดเลี้ยง, การบริการด้านเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน เป็นต้น
2. การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า อาทิ การขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจำทางระหว่างกรุงเทพฯ กับจังหวัดอื่น และระหว่างจังหวัด, การขนส่งผู้โดยสารโดยรถยนต์รับจ้าง/แท็กซี่/รถสามล้อเครื่อง จักรยานยนต์รับจ้าง เป็นต้น
3. การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า, ซุปเปอร์เซ็นเตอร์, การขายปลีกสินค้าทั่วไป
4. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน อาทิ ธุรกิจจัดนำเที่ยว, กิจกรรมของมัคคุเทศก์, การบริการทำความสะอาด, การจัดการประชุมและจัดการแสดงสินค้า (event)  เป็นต้น
5. กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ อาทิ กิจกรรมของบริษัทโฆษณา, กิจกรรมการออกแบบและตกแต่งภายใน, การตรวจสอบบัญชี, การให้คำปรึกษาด้านภาษี เป็นต้น
6. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร เช่น  กิจกรรมการผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์, กิจกรรมการผลิตรายการโทรทัศน์, กิจกรรมด้านการจัดฉายภาพยนตร์ เป็นต้น
7. การก่อสร้าง ได้แก่ การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย, การก่อสร้างถนน, สะพานและอุโมงค์, การติดตั้งระบบประปาและระบายน้ำ
8. กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ  อาทิ กิจกรรมสปา, กิจกรรมการแต่งผม เป็นต้น
9. ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ อาทิ การดำเนินงานของสถานที่ออกกำลังกาย, กิจกรรมการแสดงโชว์เพื่อความบันเทิงและการนันทนาการ เป็นต้น

โดยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบพื้นที่ 10 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มที่ถูกประกาศล็อกดาวน์ ได้แก่ กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา เป็นเวลา 1 เดือน

BUGABOO NEWS
ขอบคุณข้อมูลจากเพจ ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รัชดา ธนาดิเรก – รองโฆษกรัฐบาล และ Ch7HDดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark