ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

ม.33 ประกันสังคม วิธีลงทะเบียนเข้าระบบ นายจ้างรับเงินเยียวยาโควิด-19 ลูกจ้างได้ 2,500 บาท


คณะรัฐมนตรี อนุมัติแพ็กเกจเยียวยา ผลกระทบมาตรการล็อกดาวน์รอบล่าสุด กลุ่มแรงงาน ขยายเยียวยาครอบคลุม 10 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด เพิ่มอาชีพ เป็น 9 ประเภทกิจการ ระยะเวลาการช่วยเหลือ 1 เดือน

อ่านข่าว : เยียวยาประกันสังคม เช็กเลย 9 กลุ่มอาชีพ ในพื้นที่ 10 จังหวัดสีแดงเข้ม มีอาชีพใดบ้าง

โดยลูกจ้างในระบบประกันสังคม มาตรา 33 ที่เป็นคนไทย จะได้รับเงินชดเชยเพิ่มเป็น 2,500 บาท และได้ค่าแรงอีก 50% สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท, ส่วนนายจ้างจะได้ 3,000 บาท ต่อลูกจ้าง 1คน แต่ไม่เกิน 200 คน, ขณะที่ผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 ที่เป็นคนไทย และยังประกอบอาชีพอยู่ จะได้รับ 5,000 บาทต่อคน ส่วนผู้อยู่นอกระบบประกันสังคม ให้ลงทะเบียนภายในเดือนกรกฎาคม เพื่อรับสิทธิดังกล่าว คาดว่าจะใช้งบประมาณ 30,000 ล้านบาท

วิธีลงทะเบียนเข้าสู่ระบบประกันสังคม (ม.33) สำหรับนายจ้างนอกระบบที่มีลูกจ้าง (9 สาขากิจการ ใน 10 จังหวัด) เพื่อรับเงินเยียวยาจากรัฐ 1เดือน

ผู้ประกอบการและนายจ้าง 9 สาขากิจการ ในพื้นที่ 10 จังหวัด ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาจากรัฐ  1 เดือน โดยต้องขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม (มาตรา 33) แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

1.กรณีผู้ประกอบการมีลูกจ้าง ให้ลงทะเบียนเข้าระบบประกันสังคม มาตรา 33 ภายในเดือน ก.ค. 64 นี้  เพื่อที่นายจ้างจะได้รับเงินเยียวยาตามจำนวนลูกจ้าง 3,000 บาท/หัว/สถานประกอบการ สูงสุดไม่เกิน 200 คน เมื่อขึ้นทะเบียนกับประกันสังคมแล้ว ลูกจ้างสัญชาติไทย จะได้รับเงินช่วยเหลือ 2,500 บาท/คน  
2.กรณีผู้ประกอบการที่ไม่มีลูกจ้าง ให้ลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ภายในเดือนก.ค. 64 จะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท/คน

อ่านข่าว : ผู้ประกันตนมาตรา 40 ใครบ้างสมัครได้ เปิดวิธีขึ้นทะเบียน รับสิทธิเยียวยาโควิด 5,000 บาท


สำหรับวิธีลงทะเบียนเข้าสู่ระบบประกันสังคม (ม.33) สำหรับนายจ้างนอกระบบที่มีลูกจ้าง มีขั้นตอนดังนี้

1.เข้าเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม https://www.sso.go.th เลือกหัวข้อ สถานประกอบการ
2.เลือก “ขอทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต” กรอกข้อมูลให้ครบ เพื่อลงทะเบียน สปส. 1-05
3.ระบบส่งแบบลงทะเบียน (สปส. 1-05) กลับทาง e-mail เพื่อพิมพ์แบบลงทะเบียน แล้วส่งสำนักงานประกันสังคม
4.ผู้มีอำนาจลงนาม ประทับตราและพยาน 2 ท่าน
5.สำนักงานประกันสังคมอนุมัติส่ง User-ID ให้ทาง e-mail เพื่อสถานประกอบการสามารถส่งข้อมูลงานทะเบียน
6.แจ้งเข้า – แจ้งออก เปลี่ยนแปลงข้อมูลและส่งเงินสมทบประจำเดือน

สอบถามข้อมูล สายด่วนประกันสังคม โทร.1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

BUGABOONEWS

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark