ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

ความรู้ไม่มีกรอบ : ทีม Crack Production มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

7HD News Idea Contest 16 กรกฎาคม 2564 - ในวันนี้ สารคดีสั้นตอนที่ 9 จากการประกวดโครงการ 7HD NEW IDEAS CONTEST ปี 2 เป็นผลงานของน้อง ๆ นักศึกษาทีม Crack Production ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่เลือกเอาหัวข้อย่อย Education Disruption ใช้ชื่อตอนว่า "ความรู้ไม่มีกรอบ"

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark