ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

Burnout Syndrome ภาวะหมดไฟในการทำงาน : ทีม Baby bird มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7HD News Idea Contest 16 กรกฎาคม 2564 - ในวันนี้ สารคดีสั้นรางวัลชมเชย จากการประกวดโครงการ 7HD NEW IDEAS CONTEST ปี 2 เป็นผลงานของน้อง ๆ นักศึกษาทีม Baby bird ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เลือกเอาหัวข้อย่อย Fear Factor ใช้ชื่อตอนว่า "Burnout Syndrome ภาวะหมดไฟในการทำงาน"

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark