ข่าวในหมวด เช้านี้ที่หมอชิต

เรื่องดีที่หมอชิต : กฟผ.เปิดศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เช้านี้ที่หมอชิต - ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังคงทวีความรุนแรง ทำให้ทุกอาชีพต่างต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด หลายคนหันกลับมาดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแก้ไขปัญหาปากท้อง ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบในปัจจุบัน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. เป็นอีกหน่วยงานที่มุ่งสร้างแหล่งเรียนรู้ เพื่อถ่ายทอดศาสตร์พระราชาให้ประชาชนได้นำไปเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

ปัจจุบัน กฟผ. มีศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ให้ประชาชนได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้แล้วจำนวน 6 แห่ง ทั่วประเทศ ได้แก่ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี, กฟผ. แม่เมาะ จังหวัดลำปาง, เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก และที่เพิ่งเปิดใหม่ล่าสุด คือ เขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี, เขื่อนสิริกิตติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ และ เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

โดยภายในศูนย์การเรียนรู้แต่ละแห่งนั้น จะมีฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้ประชาชนได้ศึกษาผ่านกิจกรรม ซึ่งจะปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของพื้นที่ อาทิ การอบรมอาชีพของชุมชน การทำปุ๋ยหมักชีวภาพโดยใช้จุลินทรีย์ท้องถิ่น การทำนาข้าวอินทรีย์

และในเร็ว ๆ นี้ กฟผ. ยังเตรียมดำเนินการเปิดศูนย์ศึกษาเพิ่มอีก 4 แห่ง ได้แก่ เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น, เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ, โรงไฟฟ้าวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ โรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา โมเดล ได้ครบทั้ง 10 แห่ง ภายในปลายปีนี้

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark