ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

จองวัคซีนศิริราช เริ่มเที่ยงนี้ ผ่านแอป Siriraj Connect แต่ไม่ระบุชนิดวัคซีน


20 กรกฎาคม นี้ รพ.ศิริราชเปิดจองวัคซีนโควิด 19 ผ่านแอปพลิเคชัน Siriraj Connect แต่ไม่ระบุชนิดวัคซีน

วันนี้  20 ก.ค. 264 โรงพยาบาลศิริราชจะเปิดให้มีการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 แบบยังไม่กำหนดวันฉีดวัคซีนสำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 59 ปี 10 เดือน และ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยงที่ควรฉีดวัคซีนโควิด 19  ผ่านแอปพลิเคชัน Siriraj Connect ในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 12.00 น. โดยชนิดของวัคซีนที่ฉีด วันและเวลาที่ฉีด ขึ้นกับหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดสรรวัคซีน (ไม่สามารถเลือกชนิดของวัคซีนได้)

ทั้งนี้  โรงพยาบาลศิริราชจะแจ้งชนิดวัคซีนวันและเวลาที่ฉีดวัคซีนให้ทราบในภายหลัง ผ่านทางประกาศของโรงพยาบาลศิริราช  แอปพลิเคชัน Siriraj Connect  แอปพลิเคชันหมอพร้อม และช่องทางอื่น ๆ ตามลำดับคิวฉีดวัคซีนที่ท่านจองไว้ (โปรดเก็บหมายเลขการจองไว้ตรวจสอบ) โดยขึ้นกับความพร้อมของแต่ละช่องทาง


 


BUGABOO NEWS
ขอบคุณข้อมูลจาก  sirirajpr

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark