ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

ครม.อนุมัติ จ่ายเยียวยาประกันสังคมเพิ่ม 3 จังหวัดล็อกดาวน์ ให้ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 และนายจ้างครม.อนุมัติจ่ายเงินเยียวยาพิเศษ เพิ่มเติมอีก 3 จังหวัดล็อกดาวน์ ทั้งฉะเชิงเทรา – ชลบุรี – อยุธยา เฉพาะ 9 กลุ่มอาชีพ เป็นระยะเวลา 1 เดือน ทั้งผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33-39-40 และนายจ้าง

วันนี้ที่ (20 ก.ค. 64) มติที่ประชุมครม.เห็นชอบ มาตรการเยียวยาโควิดรอบล่าสุด ให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดเฉะเชิงเทรา หลังจากทั้ง 3 จังหวัดดังกล่าว ถูกปรับโซนสีเป็นจังหวัดสีแดงเข้ม หรือ พื้นที่ควบคุมสูงสุด

มาตรการดังกล่าว เป็นชุดมาตรการเดียวกันกับที่ คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเมื่อ 13 ก.ค. 64 ในการเยียวยาให้กับ 10 จังหวัด คือ มีระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือ จำนวน 1 เดือน ประเภทกิจการที่จะให้ความช่วยเหลือ มี 9 สาขา และช่วยเหลือผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33-39-40 และนายจ้าง

เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบพื้นที่ใดบ้าง คือ 13 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มที่ถูกประกาศล็อกดาวน์ ได้แก่ กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และอยุธยา  เป็นเวลา 1 เดือน

สำหรับกิจการที่ได้รับการเยียวยาแบ่งออกเป็น 9 หมวด ประกอบด้วย 1.ก่อสร้าง 2.ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 3.ศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ 4.กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ 5.ขายส่งขายปลีกและซ่อมยานยนต์ 6.ขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 7.กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนกิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ 8.กิจกรรมทางวิชาการ 9.ข้อมูลข่าวสารและสื่อสาร

มาตรการนี้ ลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับการเยียวยา ได้แก่

- ม. 33 รับเงิน 50% ของรายได้ (สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท) รัฐจ่ายสมทบอีก 2,500 บาทต่อคน รวมเป็น 10,000 บาทต่อคน
- ม. 39 , 40 รับเงิน 5,000 บาทต่อคน
- อาชีพอิสระ (freelance) ให้ขึ้นทะเบียนตาม ม. 40 ภายใน ก.ค. นี้ รับเงิน 5,000 บาท

มาตรการนี้ นายจ้างที่มีสิทธิได้รับการเยียวยา ได้แก่

- นายจ้าง ม.33 รับเงิน 3,000 บาทต่อลูกจ้าง 1 คน สูงสุดไม่เกิน 200 คน
- ผู้ประกอบการที่ไม่ได้เข้าประกันสังคม ให้ขึ้นทะเบียนตาม ม.33 ภายในเดือน ก.ค. นี้ รับเงิน 3,000 บาทต่อลูกจ้าง 1 คน สูงสุดไม่เกิน 200 คน
- ผู้ประกอบการที่ไม่มีลูกจ้าง และไม่ได้เข้าประกันสังคม ให้ขึ้นทะเบียนตาม ม. 40 ภายในเดือน ก.ค. นี้ เพื่อรับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท

BUGABOO NEWS
ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark