ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

ครม.เคาะเยียวยาแรงงาน 13 จังหวัดล็อกดาวน์

เจาะประเด็นข่าว 7HD - ครม. ไฟเขียวขยายพื้นที่เยียวยาแรงงาน 9 ประเภทกิจการ ที่เดือดร้อนจากมาตรการล็อกดาวน์ อีก 3 จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี และฉะเชิงเทรา

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะภาคแรงงาน คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบขยายขอบเขตมาตรการบรรเทาผลกระทบ และให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการ ที่อยู่ในพื้นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ครอบคลุมพื้นที่จากเดิม 10 จังหวัด เป็น 13 จังหวัด เพิ่มเติม จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา

โดยยังคงกลุ่มลูกจ้าง และผู้ประกอบการใน 9 กลุ่มกิจการที่ได้รับผลกระทบ อัตราการจ่ายและวิธีการจ่ายเงินเช่นเดิม เป็นระยะเวลา 1 เดือน คือ ลูกจ้างในระบบประกันสังคม มาตรา 33 จะได้รับเงินชดเชย 50% ของค่าจ้าง แต่ไม่เกิน 7,500 บาท และลูกจ้างสัญชาติไทย ยังจะได้เงินเพิ่มจากรัฐอีก 2,500 บาท รวมไม่เกิน 10,000 บาทต่อคน ส่วนนายจ้างในระบบ จะได้รับชดเชย 3,000 บาท ต่อลูกจ้างหนึ่งคน แต่ไม่เกิน 200 คน หรือ 600,000 บาท ส่วนแรงงานมาตรา 39 และ 40 กลุ่มอาชีพอิสระ จะได้รับเงินชดเชย 5,000 บาท นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติกรอบวงเงินโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน มาตรา 33 ในพื้นที่ 10 จังหวัด 9 ประเภทกิจการ รวม 13,505 ล้านบาท ส่วนกรอบวงเงินของอีก 3 จังหวัด จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพิ่มเติมต่อไป

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark