ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

ครม.เตรียมเยียวยาแรงงานเพิ่มอีก 3 จังหวัด

ข่าวภาคค่ำ - คณะรัฐมนตรี มีมติให้ขยายพื้นที่เยียวยานายจ้างและลูกจ้าง 9 สาขากิจการ ที่เดือดร้อนจากมาตรการล็อกดาวน์เพิ่มอีก 3 จังหวัด ขณะที่สำนักงานประกันสังคม สรุปยอดจ่ายเงินเยียวยาแรงงานล่าสุด เป็นเงินกว่า 138 ล้านบาทแล้ว

คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติกรอบวงเงินเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ใน 9 สาขากิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ 10 จังหวัด เป็นเงินกว่า 13,500 ล้านบาท พร้อมเห็นชอบให้ขยายขอบเขตมาตรการดังกล่าว ครอบคลุมพื้นที่ล็อกดาวน์เพิ่มอีก 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา รวมเป็น 13 จังหวัด ส่วนวงเงินที่ใช้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

สำหรับอัตราการจ่ายและวิธีการจ่ายเงินยังคงตามหลักเกณฑ์เดิม คือ ลูกจ้างในระบบประกันสังคม มาตรา 33 จะได้รับเงินชดเชย 50% ของค่าจ้าง แต่ไม่เกิน 7,500 บาท และลูกจ้างสัญชาติไทยจะได้เงินเพิ่มจากรัฐอีก 2,500 บาท รวมแล้วไม่เกิน 10,000 บาทต่อคน ส่วนนายจ้างในระบบ จะได้รับชดเชย 3,000 บาท ต่อลูกจ้างหนึ่งคน แต่ไม่เกิน 200 คน หรือ 600,000 บาท สำหรับแรงงานมาตรา 39 และ 40 กลุ่มอาชีพอิสระจะได้รับเงินชดเชย 5,000 บาท

ขณะที่ สำนักงานประกันสังคม สรุปยอดจ่ายสิทธิประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยโควิด-19 จำนวน 50% ของค่าจ้าง ให้แก่คนงานในแคมป์ที่ถูกสั่งปิด และผู้ประกันตนใน 5 กิจการ รวมแล้วกว่า 28,000 คน เป็นเงินกว่า 138 ล้านบาท พร้อมกันนี้ กระทรวงแรงงานได้จัดส่งอาหารกล่องและเครื่องอุปโภคบริโภคจำเป็นที่ภาคเอกชนร่วมบริจาค ไปแจกจ่ายให้แก่คนงานในแคมป์ต่าง ๆ ด้วย

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งจัดระบบรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนามากขึ้น ซึ่งเรื่องนี้ กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งให้ทุกจังหวัดที่นอกจากกำชับให้ต้องปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองคุมเข้มการเดินทางแล้ว ยังต้องเตรียมความพร้อมรองรับผู้ติดเชื้อแบบบูรณาการ จัดสถานที่แยกกักตัวที่บ้านและชุมชน รวมถึงโรงพยาบาลสนามอย่างเหมาะสมตามศักยภาพด้วย

อีกประเด็นที่น่าสนใจ คณะรัฐมนตรียังมีมติปรับเปลี่ยนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ เพิ่มวงเงินคำนวณสิทธิ e-Voucher เป็น 10,000 บาทต่อคนต่อวัน แต่ยังคงจำกัดวงเงินใช้จ่ายสูงสุดที่จะนำมาคำนวณสิทธิ ไม่เกิน 60,000 บาทต่อคน พร้อมขยายระยะเวลาให้ใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน จากเดิมให้สิ้นสุดในเดือนกันยายน

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark