ข่าวในหมวด เช้านี้ที่หมอชิต

ภาพเก่าเล่าเรื่อง 7HD : พิธียกช่อฟ้าพระอุโบสถหลังใหม่ วัดโมลีโลกยาราม

เช้านี้ที่หมอชิต - ปี พ.ศ. 2518 ได้มีพิธียกช่อฟ้าพระอุโบสถหลังใหม่ ที่วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือเอกสงัด ชลออยู่ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประกอบพิธียกช่อฟ้า พร้อมด้วยคณะนายทหาร และประชาชนในพื้นที่ที่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง

สำหรับ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท นับเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่ง สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ทั้งยังมีความสำคัญเกี่ยวเนื่องกับพระราชวงศ์จักรีอยู่มาก เช่น เคยเป็นสถานศึกษาอักขรสมัยแห่งพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในสมัยทรงผนวช และยังมีความเกี่ยวพันกับกองทัพเรือทั้งด้านเขตติดต่อและความสัมพันธ์ในด้านสาธารณกุศลเรื่อยมา

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark