ข่าวในหมวด เช้านี้ที่หมอชิต

กิจกรรมแข่งขันดำนา งานประเพณีลงแขกดำนา จ.ร้อยเอ็ด

เช้านี้ที่หมอชิต - ไปกันที่งานประเพณีลงแขกดำนา จัดขึ้นในแปลงนาบ้านปากช่องสามัคคี ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงาน

งานนี้จัดขึ้นเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชาวอีสานโบราณที่มีมาตั้งแต่โบราณ

โดยไฮไลต์ของงานนี้อยู่ที่กิจกรรมแข่งขันดำนาของชาวบ้าน ที่ต้องใช้ความรวดเร็วในการดำนา โดยมีกติกา คือ ใครดำนาเสร็จเร็วที่สุด เป็นผู้ชนะ

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark