ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

เพิ่มวงเงินให้ใช้จ่ายวันละ 10,000 บาท ผู้ได้สิทธิ ยิ่งใช้ยิ่งได้ จากเดิมไม่เกิน 5,000 บาทต่อวัน


โครงการ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ ครม.เห็นชอบอนุมัติ เพื่อเป็นมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด-19 ล่าสุดวานนี้ (20 ก.ค.64) กระทรวงการคลัง ได้ประกาศปรับปรุงเงื่อนไขโครงการ เพิ่มวงเงินใช้จ่าย 10,000 บาทต่อวัน จากเดิมไม่เกิน 5,000 บาทต่อวัน พร้อมปรับลดจำนวนกลุ่มเป้าหมายเหลือ 1.4 ล้านสิทธิ จากเดิม 4 ล้านสิทธิ รวมทั้งขยายเวลาใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการที่จะได้รับการสนับสนุนวงเงินสิทธิ e-Voucher เป็นระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 พฤศจิกายน 2564 จากเดิมสิ้นสุดเดือนกันยายน 2564

อ่านข่าว : ยิ่งใช้ยิ่งได้ รับ E-Voucher คืนวันใดบ้าง และ กดเป็นเงินสดได้หรือไม่ เช็กเลยมีคำตอบ

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 รับทราบและอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ) ในคราวประชุมครั้งที่ 24/2564 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 และในคราวประชุมครั้งที่ 25/2564 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันและสถานการณ์การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ตามที่กระทรวงการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเสนอ ดังนี้

1. ขยายระยะเวลาการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าหรือรับบริการที่จะได้รับการสนับสนุนวงเงินสิทธิ e-Voucher จากเดิมระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม- 30 กันยายน 2564 เป็นระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 พฤศจิกายน 2564

2. เพิ่มวงเงินใช้จ่ายสูงสุดที่จะนำมาคำนวณสิทธิ e-Voucher ต่อวัน จากเดิมไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อวัน เป็นไม่เกิน 10,000 บาทต่อคนต่อวัน ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ วงเงินใช้จ่ายสูงสุดที่จะนำมาคำนวณสิทธิ e-Voucher ไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อวัน สำหรับการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 - 21 กรกฎาคม  2564 และไม่เกิน 10,000 บาทต่อคนต่อวัน สำหรับการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม- 30 พฤศจิกายน 2564 โดยจะไม่มีผลในการคำนวณคืน e-Voucher ย้อนหลัง

3. ปรับลดจำนวนกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับสิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้จากเดิม 4 ล้านสิทธิเป็น 1.4 ล้านสิทธิ

โฆษกกระทรวงการคลังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้มีผู้ได้รับสิทธิสะสมทั้งสิ้น 457,264 คน มีผู้ใช้สิทธิสะสม 51,873คน และมียอดใช้จ่ายสะสมรวมทั้งหมด 472 ล้านบาท โดยมีมูลค่าการใช้จ่ายสะสมที่นำมาคำนวณสิทธิ e-Voucher 431.8 ล้านบาท และคิดเป็นมูลค่าสะสม e-Voucher ทั้งสิ้นกว่า 43.7 ล้านบาท ทั้งนี้ ประชาชนสามารถใช้จ่ายด้วย e-Voucher ในโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2564 โดยสามารถตรวจสอบร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้​ .com

BUGABOONEWS 
ขอบคุณข้อมูลจากเพจ สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station


ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark