ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

นายกฯ เร่งถกลดค่าเทอม พร้อมหารือ 40 CEO แก้วิกฤต

เจาะประเด็นข่าว 7HD - รัฐบาลเร่งออก 4 มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ นักเรียน นักศึกษา ครู และผู้ปกครองทุกกลุ่ม พร้อมจับตาวงหารือกับผู้นำภาคธุรกิจ ที่จะร่วมเสนอทางออกทางเศรษฐกิจ ในช่วงวิกฤตโควิด-19

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สั่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงศึกษาธิการ เร่งจัดทำรายละเอียดและขั้นตอน 4 มาตรการช่วยเหลือด้านการศึกษาในระยะเร่งด่วน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ให้กับผู้ปกครอง ครู นักเรียน นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาสยากจน และผู้พิการ ให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ประกอบด้วย มาตรการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเรียน การขอความร่วมมือให้ลด หรือชะลอการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากผู้ปกครองในโรงเรียนเอกชน การสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่สถานศึกษา เพื่อรองรับการเรียนแบบออนไลน์ การช่วยเหลือผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากการถูกเลิกจ้างงาน เพื่อเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า

ส่วนการประชุมร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และผู้บริหารภาคเอกชนชั้นนำ 40 คน นายกรัฐมนตรีจะรับฟังข้อเสนอแนะ 5 แนวทาง ที่อยากให้ภาครัฐเร่งขับเคลื่อน คือ จัดหาวัคซีนให้กับประชาชนมากที่สุด เร่งจัดหายาอุปกรณ์การแพทย์และเตียงรองรับ เร่งตรวจเชิงรุกโดย Rapid Test เพิ่มมาตรการเยียวยาให้ครอบคลุม และวางมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา กลุ่ม CEO 40 คน เคยเสนอประเด็นเร่งรัดฉีดวัคซีน รองรับการเปิดประเทศ โดยร่วมตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล 25 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร แต่ทำได้ไม่นานก็ต้องหยุดเป็นระยะ เพราะวัคซีนไม่เพียงพอ

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark