ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

ทยอยคืนเงินบำรุงการศึกษา แบ่งเบาภาระผู้ปกครอง

เจาะประเด็นข่าว 7HD - โรงเรียนต่าง ๆ ทยอยคืนเงินบำรุงการศึกษา เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง จากสถานการณ์โควิด-19 

ปัจจุบันการระบาดของเชื้อโควิด-19 ยังแพร่กระจาย โรงเรียนและสถานศึกษาปรับการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ ออนแอร์ ออนไซต์ ตามความเหมาะสม

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด นำร่องประกาศลดหย่อนคืนเงินบำรุงการศึกษา ในส่วนที่ไม่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติ โดยมีสัดส่วนแตกต่างกันไปตามโปรแกรมการเรียน อาทิ นักเรียนห้องเรียนปกติทุกคน ได้คืนคนละ 700 บาท แต่หากเป็นนักเรียนโครงการพิเศษ จะได้คืนคนละ 2,000-5,200 บาท

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark