ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

ย้ายปลาฉลามหัวบาตร หลังน้ำทะเลต่ำสุดในรอบปี

เจาะประเด็นข่าว 7HD - ไปที่จังหวัดจันทบุรี เจ้าหน้าที่วางแผนเตรียมย้ายปลาฉลามหัวบาตร ที่อนุบาลไว้ออกไปอยู่อีกที่หนึ่ง หลังพบว่าน้ำทะเลจะลดต่ำสุดในรอบปี

ซึ่งคาดว่าจะเป็นช่วงวันที่ 25 กรกฎาคมนี้ ซึ่งหากไม่เคลื่อนย้ายปลาฉลามหัวบาตร ขนาด 2 เมตร ที่อนุบาลไว้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาจจะตายได้จากน้ำที่ลดต่ำลง โดยการเคลื่อนย้ายจะสร้างอุโมงเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างกระชังปลาใกล้เคียง ไปยังปลายทางที่มีระดับน้ำลึกกว่า

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark