ข่าวในหมวด ประเด็นเด็ด 7 สี

สธ.ขอโทษประชาชน ปมจัดหาวัคซีนล่าช้า

ประเด็นเด็ด 7 สี - ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขแถลงขอโทษประชาชน ปมจัดหาวัคซีนล่าช้า เตรียมเข้าร่วมโครงการโคแวกซ์ เพื่อจัดหาวัคซีนเพิ่ม

นายแพทย์นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการทำหน้าที่เจรจาการจัดหาวัคซีน ระบุว่าได้มีการเจรจาพูดคุยกับผู้ผลิตวัคซีนมาแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้ว เพื่อที่จะจองซื้อวัคซีนล่วงหน้า ตั้งแต่วัคซีนที่อยู่ในระหว่างการวิจัย แต่เพราะมีความเกี่ยวพันกันทั้งในเรื่องของภาระงบประมาณ และความผูกพันทางด้านสัญญา ทุกอย่างจึงจำเป็นต้องดำเนินตามขั้นตอนของภาครัฐ ที่ต้องใช้เวลาในการดำเนินการเพื่อให้เกิดการตัดสินใจในเชิงของการบริหาร
ต้องกราบขอโทษประชาชน ที่ทำให้การจัดหาวัคซีนไม่ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งขณะนี้ไทยก็เข้าร่วมโครงการ COVAX เพียงแต่ยังไม่มีการลงนามในการจัดหาวัคซีนร่วมกัน ส่วนนี้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เตรียมการเจรจาประสานงานจัดหาวัคซีนร่วมกับ COVAX โดยมีเป้าหมายได้รับวัคซีนในปีหน้า (2565) ควบคู่ไปกับการเจรจากับบริษัทผู้ผลิตวัคซีนด้วยตัวเอง

ด้านนายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบุว่าเข้าใจความรู้สึกของพี่น้องประชาชนที่รอคอยวัคซีน แต่ขณะนี้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนจนทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน ยืนยันกระทรวงสาธารณสุขไม่มีเรื่องของการทุจริต ทำทุกอย่างตามขั้นตอนโปร่งใส และตรวจสอบได้  

ส่วนเรื่องความลับของสัญญาการสั่งซื้อวัคซีนที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ เพราะเป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงในสัญญากับผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย หากมีการเปิดเผยอาจเกิดผลลัพธ์ที่ร้ายแรง แต่ที่ผ่านมาไทยก็ไม่ได้นิ่งเฉย มีความพยายามเจรจาต่อรองกับผู้ผลิตเพื่อขอตัดล็อตวัคซีนมาจากประเทศแถบยุโรป แต่ขณะนั้นสถานการณ์ของเขายังวิกฤต จึงมีคำสั่งห้ามส่งออกวัคซีน ทำให้ไม่สามารถส่งวัคซีนมาที่ไทยได้

ขณะที่นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุว่า นอกจากเรื่องขั้นเจราจัดซื้อวัคซีน ยังให้ความสำคัญเรื่องของผลการศึกษาประสิทธิภาพ ผลข้างเคียง ราคา ความเหมาะสมกับการใช้งานในประเทศไทย รวมถึงการจัดเก็บและการขนส่ง ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายต้องร่วมกันพิจารณเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยมากที่สุด

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark