ข่าวในหมวด เช้านี้ที่หมอชิต

เรื่องดีที่หมอชิต : สสส.ร่วมกับภาคีเครือข่าย พัฒนาระบบดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชน

เช้านี้ที่หมอชิต - จากจำนวนยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้เตียงในโรงพยาบาลไม่เพียงพอที่จะรองรับผู้ป่วย สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่ายพัฒนาระบบ Home Isolation หรือ Community Isolation ดูแลผู้ติดเชื้อในชุมชนให้รู้จักจัดการตนเองในภาวะวิกฤต

พบว่าชุมชนในกรุงเทพมหาครและปริมณฑล เป็นอีกคลัสเตอร์ใหม่ที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทำให้เกิดแนวคิดเปลี่ยนบ้านเป็นโรงพยาบาล ช่วยลดปัญหาเตียงไม่พอ แบ่งเบาภาระบุคลากรทางการแพทย์

ชุมชนนิมิตรใหม่เมืองมีน คือ 1 ใน 30 ชุมชนต้นแบบ พัฒนาระบบเพื่อดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียว การวางระบบจะมีแกนนำอาสาสมัครในชุมชน ทำหน้าที่เหมือนผู้ช่วยพยาบาล คอยรายงานอาการผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาตัวที่บ้าน ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้แพทย์ประเมินอาการสะดวกขึ้น

นอกจากนั้น ทั้ง สสส. และภาคีเครือข่าย ยังสนับสนุนให้ชุมชน ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร และรายได้

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark