ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

พม.ลงพื้นที่ ชวนคนไร้บ้านเข้าศูนย์พักพิง

เจาะประเด็นข่าว 7HD - เมื่อคืนนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จับมือเครือข่าย ลงพื้นที่ 3 จุด กล่อมคนไร้บ้านเข้าศูนย์พักพิง

เริ่มลงพื้นที่กันตั้งแต่ 20.00-22.30 น.ของคืนวานนี้ เพื่อช่วยเหลือคนไร้บ้านใน 3 จุด ไล่ตั้งแต่บริเวณสถานีรถไฟหัวลำโพง บริเวณถนนราชดำเนิน และบริเวณอนุสาวรีย์ชัย ภายใต้พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 ให้คำแนะนำ เชิญชวนให้เข้ารับบริการด้านที่อยู่อาศัย ด้านสิทธิสวัสดิการต่าง ๆ มอบเครื่องใช้เพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 รวมทั้งพูดคุยสร้างสัมพันธภาพ สอบถามความต้องการ และเก็บข้อมูลเพื่อนำมาวางแผนช่วยเหลือตามกระบวนการ ซึ่งผลจากการลงพื้นที่ครั้งนี้ พบกลุ่มเปราะบาง รวมทั้งผู้สูงอายุในจำนวนคนไร้บ้าน 108 คน สมัครใจเข้ารับบริการ 4 คน

การลงพื้นที่ครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่สั่งการให้ทุกหน่วยงาน เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง โดยดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ก่อนโควิด-19 จะแพร่ระบาด และเข้มข้นขึ้นในช่วงที่โรคร้ายยังรุมเร้าสังคมไทย

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark