ข่าวในหมวด ประเด็นเด็ด 7 สี

ใช้ภูมิปัญญา เอามุ้งมาคลุมตัววัวกันแมลงจากโรคลัมปี สกิน

ประเด็นเด็ด 7 สี - เกษตรกรจังหวัดมหาสารคาม ใช้ภูมิปัญหาดูแลวัวของตนเองที่ป่วยด้วยโรคลัมปี สกิน ซึ่งได้ผลออกมาเป็นที่น่าพอใจ

นาย จำปา นามบุดดี อายุ 63 ปี เกษตรกรหมู่บ้าน โนนสะอาด ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ใช้ภูมิปัญญาดูแลวัวของตนเองที่ป่วยด้วย โรคลัมปี สกิน โดยการนำมุ้งมาตัดให้ได้ตามขนาดของวัว แล้วมัดคลุมไปที่ตัวของวัว เพื่อป้องกันแมลงวัน ยุง ที่เป็นพาหะ และป้องกันฝุ่นไม่ให้ไปเกาะที่แผลของวัว ที่กำลังรักษาอยู่ นอกจากนี้ยังเอามุ้งไปพันไว้ที่ข้อเท้าของวัว เพื่อไม่ให้ไก่ที่เลี้ยงไว้มาจิกแผลที่บริเวณข้อเท้าวัว และยังป้องกันเศษดินกระเด็นเข้าสู่แผลด้วย ซึ่งได้ผลดีมาก และใช้เงินลงทุนไม่มากนัก

นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ตั้งแต่พบโรคในเดือนมีนาคมจนถึงปัจจุบัน จังหวัดมหาสารคามพบสัตว์ป่วยรวม 33,554 ตัว และขณะนี้คงเหลือสัตว์ป่วย 2,600 ตัว จากจำนวนโค กระบือ ทั้งหมด 323,143 ตัว โดยตัวเลขการพบสัตว์ป่วยใหม่ในขณะนี้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันพบสัตว์ป่วยใหม่วันละประมาณ 100 ตัว ซึ่งจะได้เร่งดำเนินการรักษาสัตว์ป่วยที่เหลือให้หายป่วยโดยเร็ว พร้อมทั้งได้มอบสารกำจัดแมลง และสมุนไพรน้ำส้มควันไม้ เพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้กำจัดและตัดวงจรชีวิตแมลงที่เป็นพาหะนำโรคอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ทางจังหวัดได้เร่งรัดให้นายอำเภอในสังกัด จัดประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดลัมปี สกิน เพื่อช่วยเหลือชดเชยกรณีสัตว์ตาย ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark