ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

[Test][ทดสอบ][15] ขั้นตอนลงทะเบียน แจกเงิน 3,500 บาท

รายการข่าว 11 สิงหาคม 2564 - รายการข่าว 11 สิงหาคม 2564 - กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดช่องทางออนไลน์ ยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ฯ ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคมในสถานการณ์โควิด-19 ประชาชนผู้มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การครองชีพ ไม่มีงานทำ มีหนี้สิน ป่วยเป็นโรคร้ายแรง หรือประสบปัญหาความเดือดร้อน โดนแจกเงินไม่เกิน 3,000 บาท 

นายอนุกูล  ปีดแก้ว รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองปลัด พม.) ในฐานะโฆษกกระทรวง พม. พร้อมด้วยนางสาวซาราห์ บินเย๊าะห์ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (รองอธิบดี พส.) ในฐานะโฆษก พส. ร่วมเปิดเผยเกี่ยวกับการยื่นขอรับบริการเงินช่วยเหลือแบบออนไลน์ (E-Service) ซึ่งเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ผ่านการยื่นคำร้องในระบบ “ยื่นคำขอรับบริการ”

ขั้นตอนลงทะเบียน แจกเงิน 3,000 บาท ดังนี้

1. สแกน  QR Code หรือ “ยื่นคำขอรับบริการ” ในเว็บไซต์  http://www.dsdwservice.dsdw.go.th/Petitions/Petition
2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
3. ถ่ายรูป แนบไฟล์เอกสาร (เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสภาพปัญหา)
4. อย่าลืม ตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย ก่อน “กดบันทึกข้อมูล”

ย้ำผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ด้วยเหตุที่หัวหน้าครอบครัวเสียชีวิต ทอดทิ้ง สาบสูญ หรือต้องโทษจำคุก เจ็บป่วยเรื้อรัง หรือพิการไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ประสบปัญหายากลำบากไม่สามารถดูแลครอบครัวได้ และคนไร้ที่พึ่ง ตามระเบียบ พส. ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2552 โดยให้ความช่วยเหลือครอบครัวละไม่เกิน 3,000 บาท ซึ่งทางนักสังคมสงเคราะห์หรือเจ้าหน้าที่ จะเป็นคนพิจารณาตามหลักเกณฑ์ว่าควรได้เท่าไหร่

ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือ จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขผ่านขั้นตอนกระบวนการทางสังคมสงเคราะห์ โดยเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน เพื่อตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริง ตามที่ท่านให้ไว้ในระบบ  โอนเงินเข้าบัญชีโดยเร็วที่สุด ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online


ขอบคุณข้อมูลจาก เพจ SocialMsociety (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark