ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

1 นาที กับ กปถ. | กรมการขนส่งทางบก ผ่อนปรน เปิดให้บริการต่อใบอนุญาตขับรถ

กรมการขนส่งทางบก ผ่อนปรน เปิดให้บริการต่อใบอนุญาตขับรถ เน้นมาตรการสาธารณสุข ลดขั้นตอน ลดจำนวนคน ด้วยการจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue

ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark