ข่าวในหมวด เช้านี้ที่หมอชิต

หนุนสินค้า G-Green ลดขยะเหลือทิ้ง

เช้านี้ที่หมอชิต - กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เชิญชวนคนไทยเลือกใช้สินค้า สถานประกอบการ ที่ผ่านมาตรฐาน G-Green ตามเทรนด์โลก "วิถีชีวิตใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชิญชวนภาคธุรกิจ และภาคประชาชน สนับสนุนการผลิต และเลือกใช้สินค้า สถานประกอบการ ที่ผ่านมาตรฐาน G-Green ซึ่งเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการเลือกใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่ามากที่สุด ไม่ให้กลายเป็นขยะเหลือทิ้ง เริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิต การออกแบบ ที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมถึงการนำวัสดุมาใช้ซ้ำ และแปรสภาพกลับมาใช้ใหม่ ให้กลายเป็นวัสดุรีไซเคิล โดยไม่ให้เหลือทิ้งเป็นขยะรอวันย่อยสลายนานหลายปี

ซึ่งขณะนี้มีหลายสินค้า กิจการ กิจกรรม และสถานประกอบการ ผ่านมาตรฐาน G-Green แล้ว เช่น Green Product ผลิตภัณฑ์สีเขียว, Green Hotel โรงแรมสีเขียว, Green Office สำนักงานสีเขียว รวมถึง Green Restaurant ห้องอาหารสีเขียว เป็นต้น ซึ่งหากสินค้า หรือสถานประกอบการใดสนใจร่วมโครงการ G-Green ให้สอบถามได้ที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark