ข่าวในหมวด เช้านี้ที่หมอชิต

นำร่องฉีดวัคซีนให้แรงงานต่างชาติ จ.สมุทรสาคร

เช้านี้ที่หมอชิต - จังหวัดสมุทรสาคร นำร่องฉีดวัคซีนให้แรงงานต่างชาติ 3 กลุ่มแรก 

ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีมติเห็นชอบให้เปิดจุดบริการฉีดวัคซีนเข็มแรกแก่แรงงานต่างชาติ ตามโครงการ "สาครบ็อกซ์" โดยนำร่อง 3 กลุ่มแรก คือ 1.แรงงานต่างชาติ ที่อยู่ในสถานประกอบการ 2.แรงงานต่างชาติ ในแคมป์คนงานก่อสร้าง และ 3.แรงงานต่างชาติ ที่เข้าร่วมโครงการตลาดสุขใจ โดยมีจุดให้บริการทั้งหมด 3 จุด คือ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย ของโรงพยาบาลสมุทรสาคร, อาคารใหม่ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน และ ตลาดพลาซ่า โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

โดยบรรยากาศของการเปิดให้บริการฉีดวัคซีนแก่แรงงานต่างชาติวันแรก เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ก็ปรากฏว่ามีสถานประกอบการที่ได้รับนัดหมายนำแรงงานต่างชาติมาเข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องตามเวลาที่กำหนด เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์

เบื้องต้น แรงงานต่างชาติที่อยู่ในกลุ่ม 3 กลุ่มแรก จะต้องแจ้งความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนมาที่โรงพยาบาลในพื้นที่ก่อน จากนั้นทางโรงพยาบาลจะขึ้นข้อมูลไว้ในระบบตามลำดับ และทำการนัดหมายกันต่อไป ซึ่งจะต้องคำนึงถึงปริมาณวัคซีนในแต่ละช่วงเวลาด้วย ดังนั้นการนัดหมายในช่วงแรก ๆ นี้ อาจจะยังไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่นัก แต่หากมีวัคซีนมาเป็นปริมาณที่มากเพียงพอทั้งกับคนไทยและแรงงานข้ามชาติ ก็จะนัดหมายให้มาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนเข็มแรกให้ได้เร็วที่สุด

ส่วนสูตรของการฉีดก็จะเป็นแบบไขว้ คือ เข็มแรกเป็นวัคซีนชนิดซิโนแวค ส่วนเข็มที่สองเป็นแอสตราเซนเนกา โดยเมื่อวันที่ 11 และ 12 กันยายนที่ผ่านมา ทั้ง 3 กลุ่มแรก ฉีดไปแล้ววันละประมาณ 600 คน จากนั้นก็จะทำการประเมินผลการฉีดและจำนวนวัคซีนที่มีอยู่ เพื่อทำการนัดหมายตามลำดับต่อไป

ขณะที่ แรงงานต่างชาติที่ทำงานในกลุ่มอาชีพอื่น ๆ แล้วประสงค์จะมาเข้ารับการฉีดวัคซีนด้วยตนเองนั้น ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเคยประกาศไว้แล้วว่า ทุกคนในจังหวัดสมุทรสาครต้องได้รับวัคซีน ดังนั้นในกลุ่มที่ประสงค์จะเข้ามาฉีดวัคซีนด้วยตนเอง ก็ขอให้รอการพิจารณาและประกาศอย่างเป็นทางการจากทางคณะกรรมการโรคติดต่อ ซึ่งคาดว่าไม่เกินภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ ก็จะได้ทราบแนวทางที่ชัดเจนต่อไป

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark