ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

ผู้ประกันตนในพื้นที่สีแดงเข้ม ใครที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา ยื่นขอทบทวนสิทธิได้แล้ว เช็กขั้นตอนหลังจาก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้โอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีผู้ประกันตนที่ได้รับความเดือดร้อนจากล็อกดาวน์ในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้มผ่าน โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน

ความคืบหน้าล่าสุด ทางสำนักงานประกันสังคม เน้นย้ำว่า ประกันสังคมได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 และ มาตรา 40 ที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มตามที่รัฐบาลประกาศไปแล้วนั้น แล้วยังไม่ได้รับสิทธิการเยียวยา สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 – วันที่ 31 ตุลาคม 2564 นี้

ขั้นตอนการขอยื่นทบทวนสิทธิ
..
1. โหลดแบบฟอร์ม ยื่นทบทวนสิทธิ ที่เว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th
2. ปริ้นแบบฟอร์ม กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย
3. แนบเอกสารประกอบตามที่ระบุในแบบฟอร์ม ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จ สลิปชำระเงินสมทบ (ถ้ามี)
4. นำแบบฟอร์มและเอกสารเย็บรวมกัน แล้วนำไปหย่อนกล่องที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ หรือส่งไปสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน (ยึดวันประทับตามไปรษณีย์)
..
ทั้งนี้ ผู้ประกันตนประกันสังคม มาตรา 40 ผู้ที่มีสามารถยื่นทบทวน ต้องเป็นผู้ประกันตนที่มีสถานะ active หรือเป็นผู้ที่สมัครเป็นผู้ประกันตนและจ่ายเงินสมทบงวดแรกตามวันที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้

อ่านข่าว : ตรวจสอบสิทธิมาตรา 40 รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ขึ้นหน้าจอแบบนี้ เตรียมรับเงินผ่านพร้อมเพย์

BUGABOO NEWS
ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก ศูนย์ข้อมูล COVID-19

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark