ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

เลือกตั้งท้องถิ่น กกต.เคาะวันเลือกตั้ง อบต.ทั่วประเทศพร้อมกัน 28 พ.ย.64 นี้
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแผนการจัดการเลือกตั้ง และประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

วันนี้ (13 ก.ย. 64) ทางเพจ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแผนการจัดการเลือกตั้ง และประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีใจความสำคัญดังนี้

เมื่อ กกต.ได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะออกประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 และวันสมัครรับเลือกตั้งระหว่างวันจันทร์ที่ 11 -15 ตุลาคม 2564 เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

BUGABOO NEWS
ขอบคุณข้อมูลและภาพจากเพจ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark