ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

ครม.ไฟเขียวเอกชนซื้อชุดตรวจ ATK ให้พนักงาน ลูกจ้าง นำรายจ่ายลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่าครม.เห็นชอบลดหย่อนภาษีบริษัทซื้อชุดตรวจ ATK ให้พนักงานตั้งแต่ 14 ก.ย. 2564 - 31 มี.ค. 2565

วันนี้ (14 ก.ย.64) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ครม.เห็นชอบกำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีรายจ่ายค่าซื้อชุดตรวจโควิด-19 แบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit) เพื่อใช้สำหรับพนักงานหรือลูกจ้าง

โดยสามารถนำค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้น ร้อยละ 50 หรือ 1.5 เท่า ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบถึง 31 มีนาคม 2565 นี้ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ หลังวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

BUGABOO NEWS
ขอบคุณข้อมูลและภาพจากเพจ ไทยคู่ฟ้าดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark