ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

ผู้ติดเชื้อใหม่-ผู้เสียชีวิตลดต่อเนื่อง

เจาะประเด็นข่าว 7HD - ผู้ติดเชื้อรายใหม่-ผู้เสียชีวิตชะลอตัว และลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่ 7 ติดต่อกัน แต่ยังต้องเฝ้าระวังผู้ป่วยอาการหนัก และใส่เครื่องช่วยหายใจ ถึงจะมียอดลดลง แต่ก็ยังน่าเป็นห่วง

โดยผู้ติดเชื้อใหม่วันนี้อยู่ที่ 11,786 คน ซึ่งเป็นยอดที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง และเมื่อดูจากจำนวนผู้ติดเชื้อพบว่าอยู่ที่ต่างจังหวัดมากกว่า กรุงเทพฯ-ปริมณฑล เมื่อดูแผนที่จังหวัดพบการติดเชื้อ ล่าสุดพื้นที่สีเหลือง สีเขียวเพิ่มขึ้น เหลือสีแดงเข้ม 26 จังหวัด และข่าวดีวันนี้มีจังหวัดสีขาว หรือไม่มีผู้ติดเชื้อคือจังหวัดพะเยา

สำหรับผู้หายป่วยวันนี้มี 14,738 คน ก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเช่นกัน ทำให้มีผู้ยังรักษาตัวอยู่ 129,025 คน ในจำนวนนี้อาการหนัก 4,080 คน ใส่เครื่องช่วยหายใจ 818 คน ถึงจะเป็นยอดที่ลดลงแต่ก็ยังน่าเป็นห่วง เนื่องจากเป็นตัวเลขสะท้อนไปถึงจำนวนผู้เสียชีวิต ซึ่งวันนี้มี 136 คน โดยผู้เสียชีวิตผู้สูงอายุ และผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรคมีจำนวนมากที่สุดถึง 92%

ส่วนการฉีดวัคซีน ปัจจัยหนึ่งในการลดความรุนแรงของโรคและการเสียชีวิต ล่าสุดฉีดไปแล้วเกือบ 41 ล้านโดส เป็นเข็มที่ 1 กว่า 27.5 ล้านคน เข็มที่ 2 เกือบ 12.8 ล้านคน และเข็มที่ 3 กว่า 600,000 คน

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark