ข่าวในหมวด เช้านี้ที่หมอชิต

วางแผนเตรียมรับมือน้ำท่วมฉับพลัน ในพื้นที่ภาคอีสาน

เช้านี้ที่หมอชิต - ที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำชี-มูล เตรียมรับมือน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ภาคอีสาน

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ มอบหมายให้นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมกับกรมชลประทาน วางแนวทางการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำชี และแม่น้ำมูล บริเวณสะพานเสรีประชาธิปไตย ที่อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อป้องกันน้ำหลากช่วงปลายฤดูฝน รวมถึงการเตรียมพร้อมของเครื่องจักรเครื่องมือประจำจุดเสี่ยงน้ำท่วมล่วงหน้า โดยเฉพาะในจังหวัดอุบลราชการธานี ที่เคยเกิดน้ำท่วมหนักเมื่อปี 2562 และถึงแม้ว่าขณะนี้จะยังไม่มีสัญญาณการเกิดพายุในบริเวณดังกล่าว แต่ตอนนี้ต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เพราะว่าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นจุดที่มวลน้ำจากแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลไหลมารวมกัน

ตอนนี้มีการคาดการณ์ระดับน้ำ เพื่อใช้ในการเตือนภัย และการเตรียมความพร้อมการอพยพประชาชนด้วย 

ส่วนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำมูลตอนล่าง ซึ่งมีเขื่อนสิรินธรรองรับ ขณะนี้ปริมาณน้ำ 1,303 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 66 ในภาพรวมถือว่าสถานการณ์ยังปกติ ยังมีพื้นที่ที่สามารถรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนนี้ได้อีกมาก ซึ่งกรมชลประทาน ได้วางแผนเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ก่อนน้ำและรับมือในภาวะฉุกเฉิน เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุทกภัยให้เกิดผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุด

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark