ข่าวในหมวด เช้านี้ที่หมอชิต

เตรียมเปิดผาชะนะได 1 ตุลาคม นี้

เช้านี้ที่หมอชิต - ภาพปิดท้ายวันนี้ พาไปชมบรรยากาศความสวยงามบนผาชะนะได แหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อที่จังหวัดอุบลราชธานี ตะวันออกสุดของประเทศไทย หลังปิดไม่ให้ขึ้นไปท่องเที่ยว เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19

ในช่วงปิดให้บริการมีการสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเก็บกักน้ำไม่ให้ไหลทิ้งตามธรรมชาติ ไว้สำหรับอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง เพราะที่ผ่านมาหน้าแล้งต้องใช้รถบรรทุกน้ำขึ้นไปบริการนักท่องเที่ยว

ขณะนี้บรรยากาศกำลังสวยงาม ผืนป่าเขียวขจี ทิวทัศน์มุมสูงสวยงามสุดลูกหูลูกตา มีหมอกขึ้นสวยงาม และกำลังจะเตรียมเปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปเที่ยวชมในวันที่ 1 ตุลาคม  นี้

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark