ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

ข้าวอินทรีย์ คือ ข้าวอะไร หลัง อนุมัติ 869 ล้าน อุดหนุนเกษตรกรปลูก ทำความรู้จักข้าวชนิดนี้วานนี้ (14 ก.ย.64) คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบกลางฯ  869.93 ล้านบาท อุดหนุนเกษตรกรของโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562 และงบประมาณอีก 47.86 ล้านบาท ให้กรมการข้าวปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564

พร้อมยังอนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ จากเดิมสิ้นสุดปีงบประมาณ 2564 เป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ 2565 โครงการดังกล่าว ชดเชยรายได้จากการผลิตข้าวที่ได้ผลผลิตลดลงในระยะเริ่มต้นของการผลิตระบบอินทรีย์ ไม่เกินรายละ 15 ไร่

จากการเห็นชอบดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ภาครัฐให้ความสำคัญต่อการปลูกข้าวอินทรีย์ วันนื้ทีม BUGABOO NEWS จึงได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้าวอินทรีย์มานำเสนอเพื่อสร้างความรู้เบื้องต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ ขยายความถึง ข้าวอินทรีย์ คือ ข้าวที่ได้จากการผลิตภายใต้ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ซึ่งมีการจัดการการผลิตข้าวที่เกื้อกูลต่อระบบนิเวศรวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ เน้นใช้วัสดุธรรมชาติ ไม่ใช้วัตถุดิบสังเคราะห์และมีการจัดการกับผลิตภัณฑ์โดยเน้นการแปรรูปด้วยความระมัดระวังเพื่อรักษาสภาพการเป็นข้าวอินทรีย์และคุณภาพที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์

ข้าวอินทรีย์ ถือเป็นข้าวยุคใหม่ที่มีวิธีการปลูกที่พึงพิงธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมี ซึ่งสอดรับเทรนด์ของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ทานอาหารที่ปลอดสารพิษ ที่สำคัญข้าวด้วยวิธีการปลูกในลักษณะดังกล่าว ยังมีราคาขายที่สูงกว่าข้าวทั่วไป ซึ่งอาจสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกร

ซึ่งการที่ ครม.เห็นชอบ ถือเป็นโอกาสที่ดีที่เกษตรกรจะปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวดั่งเดิม สู่การปลูกข้าวที่เป็นที่ต้องการของเทรนด์อาหารในอนาคตได้อย่างสอดรับ

BUGABOO NEWS
ขอบคุณข้อมูลและภาพจากเพจ ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark