ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจสอบประติมากรรมหอยชักตีน อบต.อ่าวนาง จ.กระบี่

ข่าวภาคค่ำ - วันนี้ไปตรวจสอบประติมากรรมหอยชักตีน ที่หาดนพรัตน์ธารา จังหวัดกระบี่ ใช้งบประมาณถึง 9.1 ล้านบาท ในการก่อสร้าง ไปติดตามใน คอลัมน์หมายเลข 7

สำหรับประติมากรรมหอยชักตีน ตั้งอยู่ที่บริเวณริมหาดนพรัตน์ธารา ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ซึ่งใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งหมดเป็นเงิน 9,132,000 บาท โดยงบดังกล่าว นายก อบต.อ่าวนาง เจ้าของพื้นที่ชี้แจงว่า เป็นงบอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมาตรงกับช่วงการระบาดโควิด-19

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark