ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

เงินเยียวยานักเรียน คนละ 2,000 บาท ถึงมือผู้ปกครองแล้ว! รัฐช่วยเหลือ คืบหน้าร้อยละ 87.80


รัฐเร่งจ่ายเงินเยียวยานักเรียนคืบหน้าร้อยละ 87.80 ขณะที่ ศธ.-สธ.เตรียมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับเด็กนักเรียนที่แสดงความจำนงแล้วร้อยละ 71.67

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบรายงานความคืบหน้าการเยียวยานักเรียน ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณเพื่อสนับสนุนเยียวยาและลดผลกระทบทางการศึกษาให้กับสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครอง เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา วงเงิน 23,000 ล้านบาท ด้วยการเยียวยานักเรียนทุกคน ทุกสังกัด คนละ 2,000 บาท  ผู้ปกครองรับเงินเต็มจำนวนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัด กระทรวงศึกษาธิการทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถานศึกษานอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-ม.6 และอาชีวศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รายงานการดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาครอบคลุมเด็กนักเรียนทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไปแล้วทั้งสิ้น 10,952,000 ล้านคน จากเป้าหมาย 11 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 87.80 โดยโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับทั้งหมดร้อยละ 97.75 ที่เหลือได้ทยอยดำเนินการส่งมอบต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการช่วยลดภาระค่าใช้ผู้ปกครองในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 นี้

BUGABOONEWS
ขอบคุณข้อมูลจากเพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์


ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark