ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

ยังท่วมหนัก 17 จังหวัด เดือดร้อนกว่า 2 แสนครัวเรือน

เจาะประเด็นข่าว 7HD - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานผลกระทบจากพายุเตี้ยนหมู่ 11 วัน ท่วมหนัก 17 จังหวัด เดือดร้อนกว่า 200,000 ครอบครัว เสียชีวิตแล้ว 8 คน

เป็นการสรุปสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลพายุเตี้ยนหมู่ ระหว่างวันที่ 23 กันยายน - 3 ตุลาคม เกิดอุทกภัยใน 31 จังหวัด ประชาชนได้รับผลกระทบ 264,210 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 8 คน สูญหาย 1 คน คลี่คลายแล้ว 14 จังหวัด และยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมใน 17 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา อุบลราชธานี นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา

โดยภาพรวมสถานการณ์ ปัจจุบันบางพื้นที่เริ่มคลี่คลาย แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำ ขณะที่พื้นที่ลุ่มเจ้าพระยามีระดับน้ำเพิ่มขึ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประสานแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เตรียมพร้อมรับมือแล้ว ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark