ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

ว่างงานจากน้ำท่วม เปิดขั้นตอนรับเงินทดแทนจากประกันสังคม เช็กเงื่อนไขด่วน
หลังจากในหลากหลายพื้นที่ของไทย ต้องเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วม ความคืบหน้าล่าสุด ทางสำนักงานประกันสังคมได้ออกมาตอบแล้วว่า มีขั้นตอนในการช่วยลูกจ้างในพื้นที่น้ำท่วมอย่างไร

วันนี้ (11 ต.ค.64) ทางเพจ วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา เผยว่า น.ส.ลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยถึงกรณีประกันสังคมจ่ายเยียวยา ช่วยลูกจ้างในพื้นที่น้ำท่วมว่า เป็นไปตามกฏกระทรวงช่วยเหลือลูกจ้างที่ประสบอุทุกภัยน้ำท่วม โดยสามารถยื่นรับเงินทดแทนจากเงินกองทุนประกันสังคมได้ โดยจะได้รับเงินทดแทนในอัตรา 50% เป็นเวลา 180 วัน ของค่าจ้างรายวัน

สำหรับเงื่อนไขรับเงินเยียวยาน้ำท่วม

-นายจ้าง สถานที่ประกอบการของนายจ้างถูกน้ำท่วม ไม่สามารถเปิดให้ทำงานได้
-บ้านพักลูกจ้าง อาศัยอยู่ในพื้นที่ถูกน้ำท่วม ไม่สามารถเดินทางมาทำงานได้
-จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 ใน 15 เดือนตั้งแต่วันหยุดงาน โดยนับย้อนหลังไป 15 เดือน จ่ายสมทบมาแล้ว 6 เดือน และต้องยื่นแบบ สปส.2-01/7 คือ ลูกจ้างยื่น

"เราจะไม่จ่ายเงินล่วงหน้า จะโอนเงินเข้าให้เมื่อครบกำหนด และให้นายจ้างรับรองว่า ไม่สามารถมาทำงานได้กี่วัน ซึ่งจะมีแบบฟอร์มในเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม ซึ่งกรณีนี้ยังยื่น e-Service ไม่ได้ ลูกจ้างจะต้องยื่นทางไปรษณีย์ โดยน้ำลดแล้วค่อยเดินทางมายื่น เพราะไม่จ่ายเงินล่วงหน้าอยู่แล้ว" โฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าว

ด้านเอกสารประกอบการยื่นแบบ สปส.2-01/7 (กรณีว่างงาน)

-แบบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของลูกจ้าง
-หนังสือรับรองจากนายจ้าง รับรองว่า นายจ้างน้ำท่วม หรือ ลูกจ้างน้ำท่วม ไม่สามารถเดินทางมาทำงานได้
*สำเนาบัตรประชาชนไม่ต้อง เพราะว่าตอนนี้สำนักงานประกันสังคม ลดการใช้เอกสาร บัตรประชาชนสามารถตรวจสอบจาก เลขประจำตัว 13 หลักที่ขึ้นเป็นผู้ประกันตนอยู่แล้ว

ระยะเวลาในการยื่นได้ถึงเมื่อไหร่?

โฆษกสำนักงานประกันสังคม เผยว่า ตามที่น้ำท่วมน้ำลด แต่ไม่เกิน 180 วันจนกว่าจะไปทำงานได้ โดยสามารถส่งเอกสารดังกล่าวทางไปรษณีย์ไปที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่กรุงเทพมหานคร/จังหวัด/สาขา ที่สะดวก

ดาวน์โหลดแบบคำขอ สปส.2-01/7 ได้ที่ไหน?

สามารถ ดาวน์โหลดแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส.2-01/7) ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือ คลิกที่นี่

วิธีจ่ายสมทบ 6 ใน 15 เดือนนับอย่างไร?

โฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า วิธีนับการจ่ายสมทบ 6 ใน 15 เดือนนั้น นับจากวันที่หยุดงาน สมมติว่า เดือนต.ค. หยุดงานมาตั้งแต่ 1 ต.ค. ให้นับย้อนหลังตั้งแต่เดือนก.ย. ไป 15 เดือน มีการจ่ายเงินสมทบไม่ต่ำกว่า 6 เดือนหรือไม่ แต่ถ้าทำงานมาโดยตลอด หลังจากนั้น 6 เดือนก็จะสามารถเบิกว่างงานได้ ที่เราให้ทำเช่นนี้ เพราะอย่างคนงานก่อสร้าง จะมีการจ่ายเงินสมทบแบบฟันหลอ เดือนนี้มาทำงานก็มีเงินสมทบ เดือนที่ไม่ทำงานก็ไม่มีเงินสมทบก็เลยให้นับย้อนหลังไป 15 เดือน

โดยเอกสารที่ใช้ในการแจ้งความประสงค์ตกงาน ประกอบไปด้วย เอกสารสำเนาบัญชี ธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ (เพื่อรับเงินชดเชย) ผ่านในระบบที่ได้ขึ้นทะเบียน โดยไม่ต้องติดต่อยื่นเอกสารใดๆ ที่สำนักงานประกันสังคม หรือสำนักงานจัดหางานอีกสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วนประกันสังคม โทร.1506

BUGABOO NEWS
ขอบคุณข้อมูลและภาพจากเพจ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark