ข่าวในหมวด ประเด็นเด็ด 7 สี

เฝ้าระวังมวลน้ำชีท่วม ย่านมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประเด็นเด็ด 7 สี - ที่จังหวัดมหาสารคาม เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ สร้างพนังกั้นคลองสาขาแม่น้ำชีที่ขาด และไหลท่วมพื้นที่นาข้าวกว่า 20,000 ไร่ ในอำเภอโกสุมพิสัย แต่ยังไม่สำเร็จ ส่วนพื้นที่ย่านมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตแห่งใหม่ แม่น้ำชี เริ่มเอ่อท่วมแล้ว ติดตามรายงานจากคุณ ชนะชัย แก้วผาง

เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน และชาวบ้านในตำบลยางท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ยังคงช่วยกันใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ ทำแนวพนังกั้นน้ำขึ้นมาใหม่ เพื่อหยุดการไหลบ่าของห้วยน้ำเค็ม คลองสาขาของแม่น้ำชี หลังพนังกั้นน้ำขาด ไม่สามารถซ่อมแซมได้เกือบ 5 วัน น้ำขยายวงกว้าง ท่วมนาข้าวเสียหายแล้วกว่า 20,000 ไร่ ใน 6 ตำบลของอำเภอเชียงยืน และอำเภอโกสุมพิสัย

แนวทางการสร้างพนังกั้นน้ำในจุดนี้ ทางกรมชลประทาน ได้นำหินบรรจุถุงลวด ทำแนวพนังใหม่แทนแนวเดิมที่ซ่อมไม่ได้ เพื่อกั้นกระแสน้ำ ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องทำงานแข่งกับเวลาตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันไม่ให้พื้นที่การเกษตรเสียหายมากกว่านี้ 

มวลน้ำชี ปริมาณมาก ยังคงไหลบ่าท่วมบ้านเรือนลุ่มต่ำในอำเภอโกสุมพิสัยแล้วกว่า 10 ตำบล ชาวบ้านต้องอพยพขึ้นมาอยู่ตามแนวถนน ปริมาณน้ำเพิ่มสูงต่อเนื่อง

พื้นที่ล่าสุด ที่มวลน้ำชี กำลังเอ่อเข้าท่วม คือ ลุ่มน้ำในอำเภอกันทรวิชัย โดยเฉพาะตำบลท่าขอนยาง เป็นย่านมหาวิทยาลัย มีหอพักหลายแห่ง และห้างร้านกิจการต่าง ๆ

ล่าสุดพบว่า มวลน้ำชี เอ่อท่วมบ้านลุ่มต่ำริมน้ำในตำบลท่าขอนยางแล้ว และกำลังขยายวงกว้างมากขึ้น คาดการณ์ว่า หากหยุดการเอ่อไหลของน้ำชีไม่ได้ มีความเป็นไปได้ที่น้ำจะท่วมย่านมหาวิทยาลัย สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่เศรษฐกิจอีกแห่งของจังหวัดมหาสารคาม

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark