ข่าวในหมวด เช้านี้ที่หมอชิต

สนับสนุนแฟรนไชส์เอสเอ็มอี ฝ่าวิกฤตโควิด-19

เช้านี้ที่หมอชิต - กระทรวงพาณิชย์ เปิดกิจกรรม สร้างรายได้ด้วยแฟรนไชส์ฝ่าโควิด-19 สนับสนุนธุรกิจ SMEs สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เป็นกำลังสำคัญให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศ

หลังสถานการณ์โควิด-19 ระบาดต่อเนื่องเกือบ 2 ปี ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบ หลายคนต้องตกงาน ขาดรายได้ดูแลตนเองและครอบครัว กระทรวงพาณิชย์ จึงช่วยเหลือประชาชน โดยการนำระบบธุรกิจแฟรนไชส์ มาเป็นเครื่องมือสร้างอาชีพและสร้างรายได้ ด้วยการจัดกิจกรรม สร้างรายได้ด้วยแฟรนไชส์ฝ่าโควิด-19 ที่เน้นส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจเอสเอ็มอี เพื่อขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจของประเทศ โดยวางแนวทางและนโยบาย ผลักดันผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ หรือ เอสเอ็มอี ผ่านโครงการต่าง ๆ และให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19

เช่น โครงการจับคู่กู้เงิน สถาบันการเงินกับร้านอาหาร เพื่อช่วยต่อลมหายใจให้กับเอสเอ็มอี หรือ ไมโคร เอสเอ็มอี โครงการจับคู่กู้เงิน สถาบันการเงิน กับ เอสเอ็มอี ส่งออก อนุมัติเงินกู้ให้เอสเอ็มอี ส่งออก ที่มีอยู่ประมาณ 30,000 รายทั่วประเทศ และอีกโครงการที่สำคัญ การจัดโครงการสร้างรายได้ด้วยแฟรนไชส์ฝ่าโควิด-19 ซึ่งมี 2 กิจกรรม คือ แฟรนไชส์สร้างอาชีพ Road Show 2021 นำแฟรนไชส์ที่ผ่านการส่งเสริมจากกระทรวงพาณิชย์ไปจัดแสดงธุรกิจในส่วนภูมิภาค 15 จังหวัดทั่วประเทศ และกิจกรรม MOC แฟรนไชส์สร้างอาชีพ 2021 เป็นการนำแฟรนไชส์ไปจัดแสดง เพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งจะจัดงานช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง ธันวาคมนี้ ที่ศูนย์แสดงสินค้าในส่วนกลาง และจะกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ไปพร้อมกับฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของโควิด-19

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark