ข่าวในหมวด เช้านี้ที่หมอชิต

ก.การคลัง ชี้แจงกรณีเรียกคืนเงินจากโครงการเราชนะ ยืนยันทำผิดจริง

เช้านี้ที่หมอชิต - กระทรวงการคลัง แจงกรณีเรียกเงินคืนโครงการรัฐฯ เป็นไปตามระเบียบ ชี้ทำผิดหลักเกณฑ์แล้วกว่า 2,000 ราย เปิดโอกาสยื่นขออุทธรณ์ได้ภายใน 15 วัน

หลังสื่อสังคมออนไลน์ มีการโพสภาพและข้อความ เกี่ยวกับการเรียกคืนเงินจากโครงการเราชนะ พร้อมระบุ ร้านค้าที่ได้รับเอกสารทำผิดหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการฯ ถึงขั้นติดเทรนด์ทวิตเตอร์เป็นอันดับหนึ่ง แฮชแท็ก #เรียกเงินคืนโครงการรัฐ

ล่าสุด นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. ระบุว่า โครงการเราชนะ มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายที่ชัดเจน ซึ่งทั้งประชาชนและผู้ประกอบการ หรือร้านค้า ต้องรับทราบก่อนเข้าร่วมโครงการฯ อยู่แล้ว และกระทรวงการคลัง ได้ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้ถูกต้องมาโดยตลอด เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ คือ ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชน ช่วยเหลือร้านค้า และกระตุ้นการจับจ่ายในระบบเศรษฐกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 แต่ก็ยังพบผู้กระทำผิดเงื่อนไข มีพฤติกรรมฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ของโครงการฯ อยู่ โดยเฉพาะการรับแลกวงเงินสิทธิเป็นเงินสด ทำให้ต้องมีการดำเนินการตามกฎหมาย

ทั้งนี้ จากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ กว่า 1.3 ล้านราย พบว่า มีร้านค้าฝ่าฝืนทำผิดหลักเกณฑ์แล้วถึง 2,099 ราย จึงดำเนินการระงับสิทธิถาวร และออกหนังสือประทับตรา เรียกคืนเงินที่ได้รับจากโครงการฯไป ซึ่งร้านค้าที่ได้รับหนังสือฯ นั้น สามารถยื่นขออุทธรณ์ได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฯ โดยต้องชี้แจงเหตุผล และแสดงเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเสร็จรับเงินเพื่อแสดงต้นทุนสินค้า, หลักฐานการจัดส่งสินค้า, เอกสารแสดงสินค้าคงคลัง และรูปสถานประกอบการ เป็นต้น เพื่อแสดงให้เห็นว่าไม่ได้กระทำผิดเงื่อนไข ยืนยันการดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามกระบวนการพิจารณาของคณะทำงานฯ และขั้นตอนถูกต้องตามกฎหมาย

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark