ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

เฮ! ครม.เยียวยาวินรถ จยย. - แท็กซี่อายุเกิน 65 ปี ใน 29 จังหวัดสีแดง สูงสุด 1 หมื่นบาท/คน

เจาะประเด็นข่าว 7HD - ข่าวดี คณะรัฐมนตรีอนุมัติเงินเยียวยาพี่ ๆ วินมอเตอร์ไซค์ และแท็กซี่อายุเกิน 65 ปี ที่ไม่สามารถเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ทั้ง 29 จังหวัด 10,000 คนต่อคน

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน พิจารณามาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากพิษโควิด-19 โดยเห็นชอบโครงการ เพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีอายุเกิน 65 ปี ที่ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม รวม 16,694 คน เพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือครอบคลุมและทั่วถึง โดยให้การช่วยเหลือคนขับแท็กซี่ และวินมอเตอร์ไซค์ในส่วน 13 จังหวัดสีแดงเข้ม คนละ 10,000 บาท คือคนละ 5,000 บาท 2 เดือน ส่วนอีก 16 จังหวัดที่ประกาศเพิ่มเติม รับคนละ 5,000 บาท จำนวน 1 เดือน รวม 166 ล้านบาท

ส่วนวันหยุดราชการในช่วงเดือนนี้ ซึ่งมีการกำหนดวันหยุด และเลื่อนวันหยุดราชการ และประกาศวันหยุดประจำภูมิภาค ซึ่งทำให้มีวันหยุดมากกว่าปีที่ผ่านมาตั้งแต่ 21-24 ตุลาคมนั้น รัฐบาลขอให้ประชาชนระมัดระวัง และให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด การ์ดอย่าตก เพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19

ทั้งนี้ ในเดือนตุลาคม มีวันหยุด 2 วัน คือ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันพรุ่งนี้ 13 ตุลาคม และวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark