ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

ครม.เคาะเยียวยาคนขับแท็กซี่ วินมอเตอร์ไซค์ อายุ 65 ปีขึ้นไป ในพื้นที่ล็อกดาวน์ เช็กเลยได้คนละเท่าไหร
ครม.ไฟเขียว เแท็กซี่ - มอ’ไซค์รับจ้าง อายุเกิน 65 ปี 13 จังหวัด รับคนละ 10,000 บาท 16 จังหวัดรับคนละ 5,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

วันนี้ (12 ต.ค.64) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถยนต์รับจ้าง(รถแท็กซี่) และจักรยานยนต์สาธารณะที่มีอายุเกิน 65 ปี  ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กลุ่มอาชีพดังกล่าว ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติจากการปฏิบัติตามมาตรการจำกัดการเดินทางของภาครัฐ กรอบวงเงิน 166.94 ล้านบาท

ใครบ้างได้รับสิทธิ์เยียวยา

- ผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีอายุเกิน 65 ปี ที่อยู่ในกลุ่มแรงงานนอกระบบ และไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33, 39 และมาตรา 40 ที่ประกอบอาชีพอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวน 29 จังหวัด

ซึ่งแบ่งเป็น

กลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่ 12,918 คน
รถจักรยานยนต์สาธารณะ 3,776 คน

สำหรับเงื่อนไขของผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ

- ต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพขับรถยนต์รับจ้าง(รถแท็กซี่) และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีอายุเกิน 65 ปี และมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ และบัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะ

การจ่ายเยียวยา

- 13 จังหวัดตามข้อกำหนดฉบับที่ 25 และฉบับที่ 28  ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 จะได้รับเงินเยียวยาในอัตรา 10,000 บาทต่อคน (คนละ 5,000 บาท จำนวน 2 เดือน) 
- 16 จังหวัดตามข้อกำหนดฉบับที่ 30 จะได้รับเงินเยียวยาในอัตรา 5,000 บาท ต่อคน(คนละ 5,000 บาท จำนวน 1 เดือน) 


วิธีการจ่ายเงิน

- จะโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เฉพาะการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชน หรือตามวิธีการอื่นที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

BUGABOO NEWS
ขอบคุณข้อมูลและภาพจากเพจ ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark