ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

ทั่วไทยร่วมจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564

เจาะประเด็นข่าว 7HD - ข้าราชการและประชาชนในหลายจังหวัดประเทศ พร้อมใจกันจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พลตรีสันติ สุขป้อม ผู้บังคับการมณฑลทหารบกที่ 33 นำกำลังพลร่วมจัดกิจกรรมปล่อยขบวนรถพุ่มพวง และจักรยานยนต์ดิลิเวอรี นำอาหารกล่องที่จัดซื้อเพื่อช่วยเหลือร้านค้าชุมชนรอบค่าย รวมทั้งผักต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการหลวง จำนวน 100 กิโลกรัม เจลล้างมือพระราชทานพร้อมหน้ากากอนามัย 250 ชุด ไปแจกจ่ายประชาชนที่ยากจน และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 ตามชุมชนต่าง ๆ ใน อำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมกับร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564

นายศิริวัฒน์  บุปผาเจริญ รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำข้าราชการและประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 29 รูป ที่บริเวณหน้าพระเจดีย์วัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564

ที่จังหวัดแพร่ พสกนิกรจำนวนมากพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง ร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ 9 รูป ณ บริเวณประตูชัยกำแพงเมืองแพร่ เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564 ซึ่งกำแพงเมืองแพร่เป็นโบราณสถานเก่าแก่ที่อยู่คู่เมืองแพร่มานาน โดยมีความเชื่อว่า เมื่อพระสงฆ์เดินทางมาบิณฑบาต เปรียบเสมือนเดินลงมาจากสรวงสวรรค์

ด้าน นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำคณะข้าราชการร่วมพิธีทำบุญถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน 10 รูป ที่วัดบึง อำเภอเมืองนครราชสีมา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 13 ตุลาคม 2564 และประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

ที่บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง นครราชสีมา พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 นำกำลังพลร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 และประกอบพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของปวงพสกนิกร ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์

ที่ศาลากลางจังหวัดหนองคาย นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นำขณะข้าราชการประกอบพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564 และร่วมชมนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และการทรงงานด้านต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โรงพยาบาลหนองคาย และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 แก่ประชาชนทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยไม่ต้องลงทะเบีนล่วงหน้า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564 มีชาวหนองคายและผู้ที่มาทำงานในพื้นที่จำนวนมาก เข้ามารับการฉีดวัคซีนกันเป็นจำนวนมากตั้งแต่ช่วงเช้า

ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เช้าวันนี้มีประชาชนพร้อมใจกันออกมาทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ที่บริเวณวงเวียนโปงลางใหญ่ ซึ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้อัญเชิญภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารมนารถบพิตร ที่เหล่าศิลปินได้วาดขึ้นเพื่อแสดงความรักอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย มาจัดแสดงไว้โดยรอบวงเวียนโปงลางด้วย

ที่จังหวัดตราด นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการประกอบพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ศาลากลางจังหวัดตราด พร้อมกล่าวรำลึกและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564

กองพลทหารราบที่ 11 ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา พลตรี ธวัชชัย ตั้งพิทักษ์กุล ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 นำกำลังพลร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล และประกอบพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ และพระราชทานโครงการในพระราชดำริต่าง ๆ รวมถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางให้พสกนิกรชาวไทยนำไปปฏิบัติจนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ที่ศาลากลางจังหวัดตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมกล่าวน้อมรำลึกด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงตรากตรำพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจตลอดรัชสมัยของพระองค์ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้อยู่ดีกินดีและมีความสุข

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark