ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

เยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม สูงสุด 30 ไร่/ครัวเรือน เช็กหลักเกณฑ์
หลังจาก ในหลากหลายพื้นที่ของไทยประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วม โดยเฉพ่ะพื้นที่เกษตร ล่าสุดทาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยพร้อมช่วยเหลือเยียวยา

วันนี้ (14 ต.ค.64) ทางเพจ ไทยคู่ฟ้า ระบุว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องเกษตรกรที่พื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วม/ ภัยพิบัติอื่น ๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ โดยจะต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัยพิบัติ จึงจะได้รับการช่วยเหลือตามพื้นที่เสียหายจริง ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ ดังนี้
.
- ข้าว 1,340 บาทต่อไร่
- พืชไร่และพืชผัก 1,980 บาทต่อไร่
- ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่น ๆ 4,048 บาทต่อไร่


หลังจากที่ ผวจ. ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว เกษตรกรต้องยื่นแบบขอรับการช่วยเหลือ (กษ 01) โดยให้ ผญบ./ กำนัน/ อบต. หรือนายกเทศมนตรีรับรอง จากนั้นจะมีการตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรและพื้นที่เสียหายจริง เพื่อช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สนง.เกษตรจังหวัด หรือกรมส่งเสริมการเกษตร โทร. 02-579-0121 ถึง 27

BUGABOO NEWS
ขอบคุณข้อมูลและภาพจากเพจ ไทยคู่ฟ้า
ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark