ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

WHO อนุมัติ แอสตราฯ ล็อตผลิตในไทย ใช้ในภาวะฉุกเฉิน

เจาะประเด็นข่าว 7HD - องค์การอนามัยโลก ขึ้นทะเบียนวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตราเซนเนกา ที่ผลิตในประเทศไทย ให้นำมาใช้ในภาวะฉุกเฉินแล้ว

วัคซีนโควิด-19 แอสตราเซนเนกาที่ผลิตในประเทศไทย โดยสยามไบโอไซเอนซ์ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้นำมาใช้ในภาวะฉุกเฉิน (EUL) จากองค์การอนามัยโลก (WHO) แล้ว โดยการขึ้นทะเบียนดังกล่าวมีผลทันที

องค์การอนามัยโลก ได้ขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด-19 แอสตราเซนเนกา ให้นำมาใช้ในภาวะฉุกเฉิน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา เพื่อเร่งการเข้าถึงวัคซีนและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และในขณะนี้ได้เพิ่มการรับรองวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตราเซเนกาที่ผลิตในประเทศไทย โดยสยามไบโอไซเอนซ์

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark