ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

ตีตรงจุด : ตรวจสอบรถตุ๊ก ๆ ไฟฟ้า มีโอกาสเติบโตในไทยหรือไม่?

เจาะประเด็นข่าว 7HD - ปิดท้ายตีตรงจุดกันที่ การตรวจสอบนโยบายส่งเสริมรถตุ๊ก ๆ ไฟฟ้า ทำกันไปถึงไหน โอกาสที่ตุ๊ก ๆ ไฟฟ้าของไทยจะโกอินเตอร์ เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน ไปติดตามกันเลย

ทีมข่าวของเราค้นข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมให้เกิดรถตุ๊ก ๆ ไฟฟ้า ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 - 2579 หรือ Energy Efficiency Plan (EEP) 2015 ฉบับใหม่ของกระทรวงพลังงาน พบว่ามีเป้าหมายลดความเข้มการใช้พลังงานของประเทศลง เป็นร้อยละ 30 หรือ 51,700  กิโลตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ภายในปี 2579 เมื่อเทียบกับปี 2553 โดยเฉพาะในภาคขนส่ง ได้วางเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานไว้ 30,213 ktoe

ในส่วนของรถตุ๊ก ๆ เป็นกลุ่มเป้าหมายระยะที่ 1 ตั้งแต่ปี 2559 - 2560 กับ "โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊ก ๆ เป็นรถตุ๊ก ๆ ไฟฟ้า" ตั้งเป้าเปลี่ยนรถตุ๊ก ๆ เก่า ซึ่งใช้น้ำมันและก๊าซแอลพีจี เป็นรถตุ๊ก ๆ ไฟฟ้านำร่อง 100 คันแรก มาตั้งแต่ปี 2561 จากนั้นจะทยอยเปลี่ยนให้ครบ 22,000 คันทั่วประเทศ ภายใน 5 ปี เพื่อลดการใช้น้ำมันและลดการปล่อยมลพิษ

แต่เมื่อตรวจสอบกับ กรมการขนส่งทางบก พบว่าเป้าหมายดังกล่าวซึ่งจะครบกำหนดปีหน้า ตอนนี้มีรถตุ๊ก ๆ ไฟฟ้าจดทะเบียนกระจายอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ แล้วเพียง 257 คัน หากคิดตามฐานตัวเลขนี้กว่ารถตุ๊ก ๆ ไฟฟ้าจะถึงเป้าหมาย 22,000 คัน ต้องใช้เวลา 1,285 ปี ขณะที่ภาพรวมการจดทะเบียนรถตุ๊ก ๆ ทั้งในป้ายทะเบียนส่วนบุคคลและรับจ้าง ทั้งการใช้เชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ และไฟฟ้า รวมอยู่ในระบบรวมทั้งสิ้น 20,626 คัน

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ บอร์ด สมอ. ยังเดินหน้าเห็นชอบมาตรฐานเกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าทั้งสิ้น 33 มาตรฐาน เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยหนึ่งในนี้มีมาตรฐานรถตุ๊ก ๆ ไฟฟ้ารวมอยู่ด้วย

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark