ข่าวในหมวด ประเด็นเด็ด 7 สี

เขื่อนป่าสักฯ เพิ่มการระบายน้ำ เตือนประชาชนท้ายเขื่อนระวังน้ำท่วมสูง

ประเด็นเด็ด 7 สี - เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ประกาศเพิ่มการระบายน้ำ หลังได้รับอิทธิพลของพายุโซนร้อน คมปาซุ ทำให้มีปริมาณฝนตกเหนือเขื่อนจำนวนมาก และมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

จากอิทธิพลพายุโซนร้อน คมปาซุ ใน 1-2 วัน ที่ผ่านมา ทำให้มีฝนตกสะสมในพื้นที่เหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จำนวนมาก ตั้งแต่อำเภอบึงสามพัน อำเภอวิเชียรบุรี อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ และอำเภอชัยบาดาล อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ทำให้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนในปริมาณมาก และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด ยังคงมีน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 35.443 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งขณะนี้มีปริมาณน้ำในเขื่อนอยู่ที่ 919.75 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 95.81 % ของความจุ ทำให้เขื่อนต้องเพิ่มการระบายน้ำจาก 50.69 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็น 300.75 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือที่ 25.985 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน

นายอภิรักษ์ ศรีกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ. 0319.18 / 295 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2564 แจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำเพิ่ม ตั้งแต่จังหวัดลพบุรี สระบุรี ต่อเนื่องไปจนถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำลงสู่ท้ายเขื่อน เพื่อควบคุมระดับน้ำ และปริมาณน้ำในเขื่อน ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ซึ่งโครงการส่งน้ำและบำรุง รักษาป่าสักชลสิทธิ์ จะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำ จาก 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็น 300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสัก เพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบัน ประมาณ 2 เมตร - 2 เมตร 50 เซนติเมตร โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเสาไห้ อำเภอบ้านหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี และอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำ ขนย้ายทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูง และติดตามสถานการณ์น้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อย่างใกล้ชิด

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark