ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

1 นาที กับ กปถ. | เยียวยาผู้ขับรถแท็กซี่และผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ใน 29 จังหวัดพื้นที่ควบคุม

กรมการขนส่งทางบก ช่วยเหลือเยียวยาผู้ขับรถแท็กซี่และผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่มีอายุเกิน 65 ปี ที่ประกอบอาชีพใน 29 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวด และไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตน ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคมได้ โดยเปิดลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค. - 5 พ.ย.64

ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark