ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

รีบเลย! หมดเขต 31 ต.ค.นี้ ทบทวนสิทธิเยียวยาประกันสังคม ม.33 ม.39 และ ม.40 เช็กขั้นตอนที่นี่


หลังจากที่สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้ทยอยโอนเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33, มาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ตามมาตรการของรัฐ ซึ่งพบว่าผู้ประกันตนที่มีสิทธิตามเงื่อนไข ส่วนใหญ่ได้รับโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์เรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีผู้ประกันตนบางส่วนที่พบว่าตนเองมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ครบถ้วน แต่ไม่ได้รับสิทธิ

อย่างไรก็ตาม สำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้ "กลุ่มผู้ประกันตนที่ตกหล่น" สามารถยื่นทบทวนสิทธิรับเงินเยียวยาโค้งสุดท้ายได้ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงื่อนไขทบทวนสิทธิ
สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33, มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่สามารถยื่นทบทวนสิทธิได้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

-สัญชาติไทย
-ประกอบอาชีพ หรือพักอาศัยอยู่ในจังหวัดสีแดงเข้ม 29 จังหวัด

สำหรับ 9 ประเภทกิจการ มีสิทธิรับเงินเยียวยาประกันสังคม

1.ก่อสร้าง
2.ที่พักแรมบริการด้านอาหาร
3.ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
4.กิจกรรม บริการด้านอื่นๆ
5.การขายส่งขายปลีก ซ่อมยานยนต์
6.การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
7.กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
8.กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ
9.กิจกรรมทางวิชาการ สาขาข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร

ขั้นตอนยื่นทบทวนสิทธิ
1.ดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอทบทวนสิทธิเยียวยา ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th
2.พิมพ์แบบฟอร์ม จากนั้นกรอกข้อมูล ลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย
3.แนบเอกสารเอกสารประกอบ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาใบเสร็จชำระเงินสมทบ (ถ้ามี) พร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับได้
4.นำแบบฟอร์มที่กรอกครบถ้วนแล้วส่งมาทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนถึงสำนักงานประกันสังคมที่สะดวก 29 จังหวัดสีแดงเข้ม (ยึดวันประทับตามไปรษณีย์)

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่อยู่ใน 9 ประเภทกิจการ ใน 29 จังหวัด สามารถโหลดแบบฟอร์มกรอกยื่นทบทวนสิทธิ ได้ที่นี่ คลิก
ผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 สามารถโหลดแบบฟอร์มกรอกยื่นทบทวนสิทธิ ได้ที่นี่ คลิก

ทั้งนี้เพื่อลดการเดินทางมาติดต่อยังสำนักงานประกันสังคมในช่วงโควิด-19 หากยื่นทบทวนสิทธิแล้วให้รอการตรวจสอบอีกครั้งจากทางประกันสังคม โดยหากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

6177c14fd5c859.74287845.jpg


BUGABOONEWS
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานประกันสังคม

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark