ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

เปิดประเทศ เปิดเทอม พร้อม 1 พ.ย.นี้

ข่าวภาคค่ำ - กระทรวงสาธารณสุข เปิด 3 ฉากทัศน์ หรือ Scenario หลังเปิดประเทศวันที่ 1 พฤศจิกายน ทุกภาคส่วน ต้องช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง และควบคุมโรค เพื่อไม่ให้การติดเชื้อกลับมาพุ่งสูง อย่างก่อนล็อกดาวน์

ฉากทัศน์ใหม่ คาดการณ์สถานการณ์โควิด-19 หลังเปิดประเทศ หรือ Thailand Reopening วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ ได้แก่ เส้นสีเขียว ดีที่สุด คือ การระบาดลดลงไป 25% เมื่อเทียบกับก่อนล็อกดาวน์ แนวโน้มการติดเชื้อลดลงเรื่อย ๆ ถึง 5,000 คนต่อวัน ถ้าทุกฝ่ายร่วมมือป้องกันขั้นสูงสุด เฝ้าระวังการติดเชื้อ รวมถึงฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ได้ตามเป้าหมาย

ฉากทัศน์ที่ 2 เส้นสีส้ม การติดเชื้อลดลงประมาณ 15% เทียบกับก่อนล็อกดาวน์ ยังคงมาตรการปิดสถานที่เสี่ยงมาก และงดดื่มสุราในร้านอาหาร จำกัดการรวมกลุ่ม และฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยงได้ตามเป้าหมาย

และสุดท้าย ฉากทัศน์ 3 สีเทา แย่ที่สุด การระบาดกลับไปสูงเหมือนก่อนล็อกดาวน์ กราฟผู้ติดเชื้อจะพุ่งขึ้นวันละ 10,000 คน

นับถอยหลังอีก 3 วัน เปิดประเทศ สถานการณ์ล่าสุด พบผู้ติดเชื้อใหม่ 9,658 คน สะสม 1,880,000 คน เสียชีวิต 84 คน ตอนนี้ มีผู้ป่วยโควิด-19 รักษาอยู่ 99,144 คน แต่ผู้ป่วยอาการหนักปอดอักเสบลดลง

วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ นักเรียนจะได้กลับมาเปิดเทอม 2 ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ และกรมควบคุมโรค เผยความพร้อมที่เด็ก ๆ จะได้กลับมาเรียนที่โรงเรียนกว่า 10,000 โรงเรียน ส่วนใหญ่ให้สลับวันเรียนออนไลน์ที่บ้าน เด็กที่มาเรียนที่โรงเรียน ห้องละไม่เกิน 25 คน มีแผนเผชิญเหตุ คัดกรอง มีพื้นที่แยกกักตัวในโรงเรียน และครู 85% ต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม

อย่างไรก็ตาม ตอนนี้มีโรงเรียนในจังหวัดที่ประสบอุทกภัย อาทิ ที่จังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนที่ถูกน้ำท่วมกว่า 20 โรงเรียน ยังไม่สามารถเปิดเรียนได้ในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ โดยเฉพาะโรงเรียนบ้านลำชี ตำบลโนนสะอาด อำเภอคอนสวรรค์ เนื่องจากพื้นภายในอาคารเรียนถูกน้ำกัดเซาะเป็นโพรง มีน้ำไหลผ่านตลอดเวลา หวั่นว่าอาคารจะทรุดตัว จึงต้องเลื่อนการเปิดเรียนออกไปอีกอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เช่นเดียวกับโรงเรียนในพื้นที่โควิด-19 ระบาด ที่จังหวัดปัตตานี คาดว่าน่าจะเปิดเรียนปกติได้เร็วสุดวันที่ 1 ธันวาคมนี้

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark